IZBJEGNITE GUŽVE I REDOVE, UŠTEDITE VRIJEME

AŽURIRANJE U TIJEKU ...

NAVRATITE USKORO!!!

Naručite jednim klikom:

gruntovni izvadak, izvod iz katastarskog plana, posjedovni list, vlasnički list, (povijesni) izvadak iz sudskog registra, (povijesni) izvadak iz Zemljišne knjige, izvadak iz knjige položenih ugovora, kopija katastarskog plana, uvjerenje o izgrađenosti objekta prije 15.02.1968. godine, uvjerenje, potvrda ili ...

i mi već krećemo prema Vama